Miting in sustinearea semnarii Convenţiei privind micul trafic la frontieră

Publicat: 27 May 2008

0 comentarii
© 2019 Iulian Fruntaşu
Preluarea și publicarea materialelor apărute pe acest blog, inclusiv a cărților,
este permisă fără restricții, cu referințele necesare.
Design by Amigo LOGO